Apbedīšanas izdevumu apdrošināšana

Klientam tiek noformēts apdrošināšanas līgums ar apdrošināšanas kompāniju Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāli pēc apdrošināšanas noteikumiem NOTEIKUMI UNIVERSĀLAJAI DZĪVĪBAS APDROŠINĀŠANAI UDA B/01 UZKRĀJUMS BĒRU IZDEVUMIEM.

Apdrošināšanas kompānija, atbilstoši noslēgtajam apdrošināšanas līgumam un tajā izvēlētajam finansiālajam segumam, nodrošinās bēru izdevumu apmaksu. Ģimenei un tuviniekiem šai stresa un rūpju pilnajā laikā tas būs nopietns atspaids. Noņemiet emocionālo un finansiālo slogu ģimenei organizēt bēres jau tā grūtajā brīdī.

 

Apbedīšanas pakalpojuma nodrošināšana

Pēc apdrošināšanas līguma noteikumiem apbedīšanas pakalpojumus nodrošina Labuma guvējs – Apdrošinātā norādīts vai Pilnvarotās personas izvēlēts Apbedīšanas pakalpojumu sniedzējs, kurš saņem Apdrošināšanas atlīdzību Apdrošinātā nāves gadījumā, Apdrošinātā apbedīšanas veikšanai. Apbedīšanas pakalpojumu sniedzējs – Latvijā reģistrēta juridiska persona, kuras pamata nodarbošanās veids ir apbedīšanas pakalpojumu sniegšana.

Apbedīšanas pakalpojumu sniedzējs veiks visas organizatoriskās rūpes apbedīšanas veikšanai, tādejādi no šīm rūpēm atbrīvojot jau tā smagajā emocionālajā stāvoklī esošo ģimeni un tuviniekus. Finansiālo apmaksu par šo pakalpojumu veiks apdrošināšanas kompānija, atbilstoši noslēgtajam apdrošināšanas līgumam.