Izmaksu piemēri

Aprēķins sagatavots pieņemot, ka apdrošinātajam līguma noformēšanas brīdī ir sešdesmit gadu. Piemērs ir informatīvs.

Piemēri

Uzkrājums bēru izdevumiem – summa, kas izveidojusies līguma darbības laikā un tiks izmantota apdrošinātā bērēm, bēru mielastam, kapakmens uzstādīšanai, kapa apkopšanai u.c. tamlīdzīgiem izdevumiem.

Atpakaļ saņemtais nodoklis – saskaņā ar LR likumdošanu, ja Jūs veicat iemaksas uzkrājošajā apdrošināšanā, kas nepārsniedz 10% no Jūsu bruto ieņēmumiem, Jums ir iespēja saņemt atpakaļ no valsts 25% iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Apdrošinājuma summa – summa, par kādu apdrošināta Jūsu dzīvība.

Apdrošināšanas periods – apdrošināšanas līguma darbības ilgums.

Prēmija – iemaksas, ko veicat uzkrājuma veidošanai